تشکیل دومین جلسه شورای توانبخشی در روستاها در بخش مرکزی با حضور دهیاران
تشکیل دومین جلسه شورای توانبخشی در روستاها در بخش مرکزی با حضور دهیاران

تشکیل دومین جلسه شورای توانبخشی در روستاها با هدف بستر سازی به منظور شناسایی و اشتغال معلولین در بخش مرکزی به ریاست غلامی بخشدار مرکزی و آقای فهیم راد رئیس اداره بهزیستی و با حضور دهیاران در برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی بخش مرکزی تشکیل دومین جلسه شورای توانبخشی در روستاها با هدف بستر سازی به منظور شناسایی و اشتغال معلولین در بخش مرکزی به ریاست غلامی بخشدار مرکزی و آقای فهیم راد رئیس اداره بهزیستی و با حضور دهیاران در برگزار شد .

این شورا با اهداف فرهنگی از جمله پذیرش فرد معلول در خانواده و جامعه و همچنین اهداف مالی و زمینه سازی ایجاد رفاه اجتماعی راه اندازی شد.

این شورا دارای وظایفی من جمله کمک به مناسب سازی محل زندگی معلول، مدرسه و معابر عمومی، کمک به تحصیل در مدارس و حرفه آموزی معلولان، ایجاد و حمایت از اشتغال معلولان روستایی و معرفی فرد معلول به محیط های کاری و غیره میباشد.

 

اشتراک گذاری
واتساپ تلگرام ایتا