بازدید وجلسه بخشدار محترم مرکزی شهریار مهندس منجیری با رئیس بنیاد مسکن شهریار و مدیر آبفا صباشهر ودهیار و رئیس شورا اسکمان
 بازدید وجلسه بخشدار محترم مرکزی شهریار مهندس منجیری با رئیس بنیاد مسکن شهریار و مدیر آبفا صباشهر ودهیار و رئیس شورا اسکمان

جلسه ای در خصوص مشکلات آب شرب و طرح هادی روستا اسکمان با حضورمهندس منجیری بخشدارمحترم مرکزی و رئیس بنیاد مسکن شهریارو مدیر ابفا صباشهر با شورا و دهیاراسکمان امروز برگزار گردید.

 به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی شهریار:

 در جلسه ای که در دهیاری اسکمان امروز صبح برگزار شد ، در حوزه آبفا روستایی بحث بهسازی چاهای اسکمان والورد وراه اندازی مخزن اسکمان و مدیریت مصرف و بازدید کلیه شبکه های روستایی اسکمان در داخل و خارج بافت مقرر شد، تا قبل از فصل کم آبی برنامه ریزی و اقدامات ضروری برای پیشگیری از بحران آب انجام شود، همچنین مقرر شد که بنیاد مسکن به همراه تیم کارشناسان استان از روستا های بخش مرکزی بازدید و هر چه  زودتر مشکلات طرح هادی را بررسی نماید.

اشتراک گذاری
واتساپ تلگرام ایتا