نشست مشترک طاهری فرماندار و منجیری بخشدار مرکزی شهریار با شهردار و اعضای شورای شهر باغستان
نشست مشترک طاهری فرماندار و منجیری بخشدار مرکزی شهریار با شهردار و اعضای شورای شهر باغستان

نشست مشترک طاهری فرماندار و منجیری بخشدار مرکزی شهریار با شهردار و اعضای شورای شهر باغستان برگزار شد.

برنامه هفتگی نشست مشترک طاهری فرماندار شهرستان شهریار طاهری و منجیری بخشدار مرکزی شهریار با شهردار و اعضای شورای شهر باغستان با موضوع بررسی آخرین وضعیت پیشرفت طرح های عمرانی شهر باغستان، برگزار شد.

اشتراک گذاری
واتساپ تلگرام ایتا